Utbildning "Farligt Gods" ADR, Miljö, Konferenser, Föreläsningar, Rådgivning

En grundpelare för att vara konkurrenskraftig både som företag och individ är utbildning. Vi delar gärna med oss – inte minst av vår kunskap och erfarenhet. Därför bedriver vi löpande kursverksamhet och håller föredrag inom miljö, farligt gods, cisternkontroll med mera.